candle

דבר חה״כ האלוף מיל׳ אייל בן ראובן

דבר חה״כ האלוף מיל׳ אייל בן ראובן באזכרה לציון 12 שנה ל״צוות עוז״

12 שנה חלפו מאז אותם ימים – מלחמת לבנון השנייהכמו בכל המלחמות והמבצעים הגדולים היו שם לוחמי חטיבה 188, ובתוכם לוחמי פלוגה גמגדוד 53'. צוות טנק ב'. עוז צמח ז"לינון ניסן ז"להרן לב ז"לודן ברוייר ז"ל,  ארבעה לוחמים צעיריםמגלמים בעיני את כל היפה והנשגב בחברה הישראליתארבעה לוחמים צעירים– צוות טנק בפלוגה מבצעית בחטיבה 188. צוות לוחמים שבמצב נחות וקשהמקבלים החלטות ופועליםיוזמים ומתפקדים ברוח לחימה מורגשת
כאחד ששירת בחטיבה הזו מחייל ועד מפקד החטיבהאני נרגש פעם אחר פעם כשאני פוגש את סיפורי הגבורה של הלוחמים האלו.  כשקראתי את סיפור הקרב של הצוותאת היוזמה וההחלטה לעסוק בחילוץ טנק פגוע ולחלץ צוות שמפקדו פצוע,  במקום להחלץ בעצמם
חבריםרק מי שהיה במצבים האלו מבין ויודע להעריך איזו גדלות רוחבאיזה מבחן עומדים הלוחמים המדהימים האלוממשיכי דרכם של לוחמי ברק ממלחמת ששת הימים בשנת-1967, ממלחמת יום הכיפורים בשנת 1973, ממלחמת לבנון הראשונה בשנת 1982 וממלחמת לבנון השנייה בשנת 2006 ועד היום.
אנחנו עומדים כאן היום וזוכרים אותם
אני כמפקד ולוחם עומד כאן אתכם בני המשפחה וחברים.  מרכין ראש בעצבומצדיע בגאווה ללוחמים אמיציםדוגמא לנוער הישראלי שמורשתם ראויה ללימודלוחמים שבנפילתם מגלמים את עוצמת הנוער הישראליואני רוצה לסיים ולומר לכם,  עם נוער כזהעם עוצמה כזו,  וזוהי העוצמה האמיתית שלנוראוי לנו כחברה ישראלית לעשות כל מאמץלחפש ולמצוא כל שביל אפשריבדרך ובכיוון לפחות מלחמהויותר חיפוש אחר דרכים אחרות לעבר שלום אפשרי,  שנשאר ויישאר תמיד מושג קיים ורלוונטי שצריך להתקדם.  
משפחות יקרותאין לי מילים לנחם אתכם,  אבל יש לי המון המון הערכה,  וכבוד ואהבה לבנים שלכםולכם שגידלתם אותםוחיים יום יום את הכאב והזכרון שלהם
 
יהי זכרם ברוך.
חה״כ והאלוף מיל׳ אייל בן ראובן