candle

אנדרטה לחללי בי"ס מור

כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד...

אנדרטת זיכרון לזכר חמשת חללי צה"ל בוגרי בית ספר "מו"ר" הוקמה ערב יום העצמאות ה-61 למדינת ישראל. עלותה המשוערת של האנדרטה מוערכת בכמאה אלף ₪. כשליש מהסכום הזה תתרום למטרה ככל הנראה עמותת "רעות" בראשות עמיקם אורן.
האנדרטה נולדה כיוזמה משותפת של מנהלת תיכון מו"ר, רות לסרי, ומנהלת החטיבה העליונה אורנה גושן. אין מילים להודות ליוזמה ברוכה שכזו.

טקס הסרת הלוט התקיים בערב יום הזכרון, תשס"ט, 2009 בנוכחות קהל רב, המשפחות השכולות, חברים, מורים, תלמידים, ראשי הקהילה ותושבי הישוב.

על האנדרטה מופיעים שמות הנופלים:

ליאור קולרן

אמיר בן אריה

עוז צמח

ניר כהן

יניב בראון

יהי זיכרם ברוך

מי יתן ולא נדע עוד צער.