candle

מכבי עוז ת"א דרום ג

קבוצת ילדים מכבי תל אביב ג' דרום תיקרא מעתה על שמו של עוז צמח ז"ל.

מכבי עוז תל אביב דרום ג.

עוז היה אוהד של מכבי תל אביב וזכה לאחר מותו להכרה והוקרה מצד הבעלים.
הבעלים מיטש גולדהאר העניק למשפחה מגן לזכרו.


בסיום הטקס נערך משחק ידידות בין הקבוצות ילדים ג' דרום וצפון.