candle

כנס דילמת המפקד פילון (יוני 2012)

על עוז בכנס דילמת המפקד פילון

חיים צמח השתתף בכנס דילמת המפקד פילון (יוני 2012) וסיפר על גבורתו של עוז.
בעמוד זה מובאת הקלטת הוידאו מהכנס.
לשאר הקלטות מהכנס לחצו על הקישור: דילמת המפקד פילון.

מעבר לגבורה, מתברר שפילון (נהרג ב-1948) היה חבר גרעין ההקמה של מעין ברוך.
היום עוז וציוותו וגם פילון מונצחים בקיבוץ מעיין ברוך.