candle

נעמי עידית בלין

שמעתי ברדיו שיר שלא הכרתי, הקשבתי למילים ובכיתי. חיפשתי על מי נכתב השיר ובכיתי עוד יותר. משתתפת בזיכרון, ובצער המשפחה והחברים. דמותך המשתקפת מעוררת את הלב לאהבת ישראל, ואני מלאת השראה וכבוד. נוח על משכבך בשלום. יהי זכרו ברוך.